Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Công Ty Dịch Vụ
SP/ DV chính:
Vận tải hàng hóa: Hàng máy móc thiết bị, hàng ...
Năm thành lập:
2015
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Lưu Ngọc Phong
Tel: 0983871888
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
LƯU NGỌC CHIẾN
Giám đốc KD - Điều vận - 070 762 6364

Lưu Ngọc Phong
Giám Đốc - 0983871888

Dịch Vụ Vận Tải Đường Bộ

Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường bộ

Dịch Vụ Vận Tải Bắc Trung Nam

Dịch Vụ Vận Tải Bắc Trung Nam
Dịch Vụ Vận Tải Bắc Trung...
Dịch Vụ Vận Tải Bắc Trung Nam
Dịch Vụ Vận Tải Bắc Trung...
Dịch Vụ Vận Tải Bắc Trung Nam
Dịch Vụ Vận Tải Bắc Trung...

Dịch Vụ Kho Bãi

Dịch vụ kho bãi
Dịch vụ kho bãi
Dịch vụ kho bãi
Dịch vụ kho bãi
Dịch vụ kho bãi
Dịch vụ kho bãi

Dịch Vụ Bốc Xếp Hàng Hóa

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa